Per a les empreses que utilitzen serveis avançats de veu, la telefonia IP s’ha convertit en una solució més efectiva i econòmica que la telefonia convencional. 

La telefonia convencional és una tecnologia que es remunta al segle XIX. La veu viatja a través d’un fil de coure fins al destí per una xarxa commutada de cables tot realitzant diverses connexions. La telefonia IP es va començar a implementar el 1995 i converteix la veu analògica en digital, en paquets d’informació que viatgen a través d’internet. Però, què comporten aquestes diferències a la pràctica?

Estalvi 

És un dels avantatges més importants que ofereix la telefonia IP. L’estalvi pot arribar a un 70%, respecte a la telefonia convencional. És degut al fet que desapareixen els denominats “costos ocults” de les trucades, també perquè són moltes les empreses que ofereixen aquests serveis. 

 A més, l’estalvi no és només en les trucades, sinó també en la infraestructura i el manteniment, com explicarem més endavant.

Línies 

La telefonia convencional necessita una línia per a cada trucada. La telefonia IP depèn de la xarxa, per tant, pot fer servir la mateixa línia per rebre o realitzar diverses trucades simultàniament, com també trucades internes, transferir trucades, etc.

Infraestructura

Una centraleta de telefonia IP i els seus terminals es poden configurar utilitzant l’estructura de la xarxa: la veu viatja a través del mateix cable que internet, la centraleta s’allotja al cloud i els telèfons poden ser aparells físics o terminals web (softphones), instal·lats a un ordinador o telèfon. Aquest fet ens permet estalviar en la infraestructura. En canvi, la telefonia convencional necessita un cable diferent, que no es pot aprofitar per a res més, i els terminals han de ser físics. 

Configuracions

La telefonia IP és més configurable, és a dir, que permet moltes configuracions de manera fàcil i ràpida: desviaments, sales de conferència, trucades en espera, encaminament de trucades… La telefonia convencional també ofereix alguns d’aquests serveis, però són més difícils de configurar, el ventall de possibilitats és més limitat i a més, l’operador els cobra a part

Qualitat

Si es dedica l’amplada de banda necessària, la qualitat de les trucades de telefonia IP és igual o millor que les de la telefonia convencional.

Delegacions

Amb la telefonia IP, sota una mateixa centraleta virtual es poden configurar terminals de diverses seus d’una empresa. Així, diverses instal·lacions d’un negoci poden tenir el mateix número de telèfon, fer trucades internes gratuïtes i passar-se trucades, disposar de sales de reunions, configurar cues de timbrat…

Disponibilitat

A Meutic no depenem de grans corporacions de serveis de telefonia, per tant, podràs disposar d’un tècnic de forma ràpida, sempre que ho necessitis, sense passar per un circuit de teleoperadors.

I què implica tot això per a la meva empresa?

Hem explicat les diferències, però el més important és saber què aporten al dia a dia d’una empresa. Doncs bé, com ja hem dit, la telefonia IP ofereix moltes configuracions, cosa que permet que cada centraleta estigui configurada segons les necessitats de cada empresa. Aquesta singularitat ajuda a la productivitat de les empreses. I finalment, gràcies a la telefonia IP estalviem en les trucades i en els costos de la infraestructura.