Skip to content

Política de Privacitat

Marcel Paredes Sancho, com a titular i gestor de la pàgina web que visites d’ara endavant MEUTIC, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la meva titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, MEUTIC garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Real Decret 1720/2007, del 21 de Desembre, pel que s’aprova el seu reglament, així com la LSSICE a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrats a través de la present seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
MEUTIC es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, amb el fi d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que en cada moment trobi publicada en la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT
Al fer “click” en “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ells hagi facilitat són exactes i veraços. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’usuari haurà de comunicar, en la major brevetat possible, les modificacions de dades errònies en cas que es detecti algun. L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al qual accedeixes, o remetis, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a finalitats descrites a continuació, pel que acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el tractament amb acord a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s’indiquin en cada una de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, consultes, comentaris, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel formulari a través de qualsevol de les formes de contacte que posarem a disposició dels nostres usuaris, seguidors o lectors.
  3. Per informar-te sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, Whatsapp, Skipe, telèfon proporcionat, xarxes social, i d’igual forma per enviar-li comunicacions comercials a través de qualsevol altre medi electrònic o físic, Aquestes comunicacions sempre estan relacionades amb els nostres temes, serveis, novetats o promocions, així com aquelles a considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els que mantinguem acords de promoció comercial. De ser així, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les vostres dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de MEUTIC, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb fins publicitaris o estadístics.
  5. Aquesta mateixa informació podrà oferir-la i remetre-la al fer-se seguidor de perfils de MEUTIC en les xarxes socials que enllacen aquesta Web. Si desitgen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, podeu donar-vos de baixa com a seguidor dels nostres perfils. A més, els seguidors en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les propostes als exercicis jurídics dels drets per part de MEUTIC quedaran limitats per part de funcionalitats que permet la xarxa social de la qual es tracti, pel que recomanem que abans de seguir els perfils socials es revisin les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.
  6. Baixa en subscripció a butlletí d’informació i enviament de comunicacions comercials.
    En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juny, de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per l’enviament de les comunicacions comercials, o per ser baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sols enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitat a info@meutic.net indicat: BAIXA SUBSCRIPCIÓ MEUTIC.

 

DADES DE TERCERS
En el suposat que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del disposat en l’article 5.4 LOPD, declares haver informat a les dites persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquestes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris de dita informació, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de MEUTIC. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers els quals les dades ens va a cedir, no assumint MEUTIC cap responsabilitat per l’incumpliment d’aquest concepte per part de l’usuari.

EXERCICI DE DRETS
El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, notificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a MEUTIC: info@meutic.net. Dita sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom, cognom, domicili de les notificacions i fotocòpia del DNI o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT
MEUTIC ha adaptat totes les mides tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mides de seguretat en Internet no són inexpugnables.