Skip to content

Què és la telefonia IP

Segur que heu sentit anomenar el concepte telefonia IP o VoIP, però no acabeu d’estar familiaritzats amb ell. Això és perquè, tot i que és el futur, és una tecnologia relativament recent, es va començar a implementar el 1995. En els darrers anys, quan els proveïdors d’internet han pogut oferir als clients unes velocitats de transmissió de dades adequades a més o menys tots els territoris; és quan s’està començant a comercialitzar de manera més extensa.

És un tipus de telefonia adequada per a les organitzacions, ja que són les que utilitzen serveis avançats de veu: fer servir la mateixa línia per poder rebre o fer diverses trucades simultàniament, realitzar trucades internes, transferir-se trucades… Si sou una empresa i canvieu a telefonia IP, veureu que aquests serveis milloren en qualitat i estalvi d’una manera exponencial. Nosaltres fa temps que apostem per ella i ho podem garantir.

Per això, en aquesta entrada, farem una presa de contacte amb el concepte. Més endavant en farem més, on ja començarem a aprofundir, per tal de convèncer-vos que és una gran aposta.

Inicis de la telefonia IP

Telefonia IP o VoIP significa veu sobre protocol d’internet. Per a poder entendre què vol dir això, abans explicarem com funciona la telefonia tradicional analògica. Quan despengem un telèfon fix i parlem, la nostra veu viatja a través d’un cable de coure fins al destí per una xarxa commutada de cables. Això vol dir que fa diverses connexions entre cables (antigament es feien manualment com a la sèrie Las Chicas del Cable) per arribar al seu destí. En el cas de la telefonia mòbil, la veu es transmet a través d’ones que s’emeten des d’antenes, però vindria a ser un sistema similar.

Llavors, el que fa la VOIP és convertir aquesta veu analògica en digital. Passar-la a digital significa convertir la veu en símbols tot utilitzant el codi binari i dividint-la en paquets d’informació (tal com passa amb tota la informació que reben per internet: correus electrònics…) els quals viatgen a través de la xarxa que coneixem com internet. Per dir-ho d’una altra manera, les trucades es fan a través d’internet i el sistema de transmissió de la veu funciona de la mateixa manera que el d’enviament de correus electrònics.

Com funciona la telefonia IP?

Ara que ja sabem quina és la tecnologia que possibilita la telefonia IP, anem a veure com funciona, és a dir, com s’aplica la telefonia IP a una empresa.

El primer que es necessita és la PBX, són sigles en anglès, però significa central privada de commutació automàtica (perquè ho entenguem, pensem en una centraleta). La PBX és l’aparell que permet organitzar les trucades internes d’una empresa i que està connectat amb la xarxa telefònica, és com una continuació d’aquesta: pot transferir i rebre les trucades pertinents a l’exterior. A més, la PBX gestiona les trucades i les envia a cada un dels telèfons terminals o softphones, que es troben interconnectats entre ells. Cada terminal està identificat amb una adreça IP, per tant, funciona de la mateixa manera que s’envien les dades a través d’internet, però en comptes d’una direcció web, es fan servir extensions (combinacions de tres o quatre números) que els usuaris marquen per fer trucades internes o passar una trucada externa a algun dels terminals.

La PBX, ha d’estar connectada a una línia troncal, que és la típica línia assignada per un operador telefònic i és des d’on reben i enviem trucades a l’exterior, recordem que això es pot donar de manera simultània i més d’una de cada tipus a la vegada. La línia troncal també serveix per connectar les trucades amb altres centraletes, en el cas que una empresa tingui diverses seus.

Avantatges de la telefonia IP

  • El més important és l’estalvi en el cost de les trucades.
  • La velocitat, ja que una trucada no ha de fer tantes connexions entre cables.
  • S’utilitza la mateixa infraestructura per a tot (internet, trucades…) i per tant, t’estalvies costos en el cablejat (desapareix el cable del telèfon), la gestió i el manteniment. Sense oblidar que tindrem una infraestructura més lleugera (menys cables).
  • Els telèfons terminals poden físics o virtuals (des d’un ordinador), redueix costos a l’hora de fer la inversió.
  • És administrable via internet, el tècnic ho pot gestionar remotament i solucionar incidències sense haver-se de personificar al lloc físic.
  • El cost de les trucades internacionals és molt més econòmic.
  • Pots rebre trucades del telèfon fix de l’empresa al mòbil.
  • Es pot gestionar la telefonia directament sense dependre de l’operador, s’han acabat aquelles trucades inacabables als tècnics de les companyies telefòniques.

Com a resum pots revisar els punts més importants del nostre servei VoIP per a empreses.