Easy? No, el següent. Des de fa un temps l’equip d’Issabel ens ha inclòs una opció fàcil i ràpida per instal·lar una VPN i així blindar la centraleta cloud. Recomanem tenir instal·lada sempre una VPN per protegir les comunicacions.

Per poder fer la instal·lació, cal tenir Issabel vinculada al panell tot iniciant sessió com a la imatge següent. Si voleu saber com instal·lar Issabel a AWS, aquí us expliquem com.

Ara, anem a instal·lar la VPN, ens dirigim a “Addons”

I instal·lem el paquet corresponent:

Ja està? Sí… Només hem de reiniciar la PBX perquè es facin efectius els canvis i ens trobarem a l’apartat de seguretat el nostre servidor OpenVPN preparat per atorgar connexions segures i xifrades.