Skip to content

Una xarxa desfasada

Avui un cas pràctic d’una xarxa desfasada empresarial.

En l’anterior post us explicàvem què era una xarxa i la importància del seu manteniment. Avui us ensenyarem un cas pràctic: la xarxa d’una empresa amb dotze treballadors que dona problemes pel fet que no està ben configurada. Aquesta empresa va contractar els nostres serveis: una auditoria per analitzar els problemes de la xarxa i com afecten el rendiment de l’empresa i, evidentment, les possibilitats de millora.  No comptàvem amb un pressupost molt elevat, per tant, es va optar per millorar els recursos existents.

Problemes d’una xarxa desfasada

 • Dades: No estan unificades en un servidor per a que les comparteixi amb els diferents equips. Sí que veiem que hi ha ordinadors que comparteixen les seves dades amb altres i un NAS que comparteix un parell de carpetes amb tota la xarxa.
 • Impressora: D’una banda, no està centralitzada, això implica que no es poden enviar documents escanejats a usuaris que no estan en actiu. D’altra banda, a causa del fet que es troba obsoleta, les cues d’impressió es saturen.
 • Ordinadors: No són homogenis: Alguns van lents, d’altres no tenen actualitzacions al dia… A més, utilitzen programari diferent per fer una mateixa feina, fet que comporta problemes a l’hora de proporcionar suport i unificar tasques.
 • Incidències: Es detecten incidències constants relacionades amb el funcionament de la xarxa informàtica desfasada i dels equips dels usuaris finals.
 • Seguretat: Poca seguretat de les dades importants, hi ha estacions de treball que no tenen cap mena de restricció de seguretat, sent totalment vulnerables a atacs malintencionats.
 • CRM: L’empresa utilitza un CRM instal·lat en un servidor que està sobredimensionat pel consum real d’aquest software.
 • Backup: No tenen un sistema de backups ni de recuperació per desastre (disaster recovery plan).

Objectius

En base a la situació actual, pensem a on volem arribar, quins objectius volem aconseguir?

 • Aprofitar el servidor que alberga el CRM per a que pugui proporcionar totes les necessitats administratives de la xarxa.
 • Centralització de dades al servidor amb la configuració de les modalitats d’accés, així com dels permisos per poder modificar cada recurs compartit.
 • Crear un perfil d’usuari per a cada ordinador final: cada un podrà accedir a una informació determinada i es limitaran les modificacions del sistema bàsic de l’equip de l’usuari final.
 • Centralitzar la impressora, homogeneïtzar la configuració i els escanejos de cada usuari.
 • Crear un sistema de backups que permeti a cada usuari recuperar les dades sense necessitat de dependència externa i que, en cas de desastre per algun atac o problema al hardware, faci possible la recuperació de tota la informació. Fer només còpies al cloud dels arxius estrictament necessaris.
 • Reduir el nombre d’incidències dels equips.
 • Dotar la xarxa de seguretat.

Solucions

Aprofitem el servidor del CRM, ja que està dotat amb un sistema operatiu on podem aplicar les solucions proposades sense sobrecarregar l’equip.

Es centralitzen les dades en un servidor d’arxius. Les separarem en departaments, dels quals en restringim l’accés o la modificació.

Es crea un servidor de directori actiu. Permetrà establir els usuaris, equips, permisos i assignar i gestionar l’inici de sessió.

Per a reduir les incidències dels usuaris d’equips finals, els unirem tots al domini de la solució anterior i se’n crearan polítiques amb totes les opcions i permisos dels usuaris a la màquina final; i també la possibilitat de realitzar modificacions d’arxius importants de Windows. Aquestes polítiques també les aplicarem a tots els recursos.

Configurarem un servidor d’impressió, li assignarem una política a l’usuari final perquè, cada cop que iniciï sessió, es connecti a la impressora i a una carpeta d’escaneig, configurada prèviament i centralitzada al servidor.

Per a millorar la disponibilitat del sistema, virtualitzarem el servidor principal. Té més avantatges vers el sistema físic, ja que és més ràpid de recuperar i suposa un cost econòmic menor.

I per últim, farem dos tipus de còpies de seguretat. D’una banda, dels recursos compartits dos cops al dia. Vindran acompanyades d’un petit manual que facilitarem al responsable per a que pugui recuperar qualsevol document/arxiu/recurs anterior a l’afectat. D’altra banda, realitzarem cada nit còpies de la totalitat del servidor al NAS al cloud.

Resultat

Amb tots aquests canvis, la xarxa funcionarà com cal i proporcionarà la productivitat i la seguretat que l’empresa necessita. Com podeu veure, hem partit de l’estructura principal, aprofitant els recursos existents, proporcionant solucions a mida i sense que el cost sigui elevat, ja que només és necessària mà d’obra. En conclusió, quan una xarxa no funciona, no sempre cal fer una despesa elevada ni canviar tota la infraestructura de nou; existeixen opcions de configuració que poden fer meravelles!