Skip to content

Les xarxes: avantatges i manteniment

Aquí us parlarem de què són les xarxes, quins avantatges tenen i per què hem de fer un manteniment.

Benvinguts a la nostra primera publicació!

Què és un servidor?

Un servidor no és res més que un software que s’encarrega de controlar una xarxa d’ordinadors connectant-los entre si i proporcionant-los serveis diferents. Hi ha diverses classes de servidors: de bases de dades, d’arxius, de correu electrònic, d’impressió, de webs, d’aplicacions, etc. Sovint es troben instal·lats en un equip (anomenat també servidor) amb unes característiques específiques.

I una xarxa informàtica?

Una xarxa és un conjunt d’ordinadors connectats entre ells amb la finalitat de compartir recursos i informació. D’entre diversos tipus, trobem xarxes LAN (d’àrea local), WAN (de llarg abast) o VPN (xarxes privades virtuals).

Hi ha xarxes que només fan la funció de connectar els ordinadors amb la mateixa jerarquia. Però no són les que ens interessen. Les que ofereixen millor productivitat són les que estan formades per un ordinador servidor que presta serveis i monitora a la resta d’ordinadors.

Per posar un exemple, ens fixarem en una empresa on treballen deu persones: tenim 10 dispositius connectats i controlats per un ordinador servidor —amb diversos tipus de servidors—. Quan un treballador engega el seu ordinador, ha d’introduir un usuari i contrasenya. Llavors el servidor els proporciona tot el perfil d’usuari necessari per a treballar: programes, dades, correu electrònic, accés a impressores… Per tant, es treballa a través dels recursos que el servidor ofereix i no amb els propis.

Hem posat aquest cas (el d’una xarxa informàtica senzilla d’una empresa petita-mitjana) perquè és entenedor. Les empreses més grans o amb altres requisits específics necessiten xarxes més complexes, amb més d’un servidor per a diferents serveis.

Importància del manteniment de servidors i xarxes

Una empresa implementa una xarxa informàtica perquè té avantatges, els principals són la productivitat i la seguretat:

 • Les dades importants i/o amb les que treballen diverses persones d’una empresa s’emmagatzemen al servidor amb un sistema de còpies, és a dir, amb més seguretat.
 • Alhora permet compartir bases de dades i altra informació entre equips. El servidor les administra: permet que cada usuari pugui visualitzar i/o editar tota la informació disponible o només una part, segons el seu rol a l’empresa.
 • Redueix costos en el software, sobretot en programari específic fet a mida (software ERP), ja que es pot instal·lar al servidor i compartir a tota la xarxa. Per exemple, tots els usuaris accedeixen al programa de facturació d’una empresa, així com a la seva base de dades, des del servidor.
 • Perfils d’usuari: cada persona usuària d’una xarxa accedeix a tot el que necessita per treballar a través d’un perfil d’usuari, que inclou el programari i la informació, des del servidor. Per tant, pot treballar des de diferents ordinadors.
 • Facilitat en el manteniment del software i hardware de tota la xarxa.
 • Ofereix la possibilitat de monitorar a tots els usuaris i restringir o permetre diverses funcions, per exemple, la instal·lació de programes.
 • Es poden compartir recursos com ara impressores, establint cues d’impressió segons la prioritat que té cada usuari.
 • Si la xarxa està dotada d’un tallafoc i d’un antivirus específic,  la seguretat davant d’atacs com ara virus augmenta.
 • Possibilitat de treballar des de fora de l’organització a través d’una VPN (xarxa privada virtual).

Importància del manteniment de servidors i xarxes

Un servidor pot deixar de funcionar a causa de defectes del hardware, software o atacs externs. Per altra banda, aquells aparells que fan possibles la connexió entre ordinadors també es poden fer malbé. Això pot comportar problemes, que poden afectar la dinàmica de l’empresa, com els següents:

 • Aturades: com que un grup d’ordinadors depèn d’un de sol, quan s’atura deixa de proporcionar els serveis als altres i llavors, encara que els ordinadors client no tinguin cap problema, els perfils d’usuari no funcionen.
 • Pèrdua de dades: en una xarxa, les dades s’emmagatzemen als discs durs del servidor. Aquests estan preparats amb un sistema RAID que fa que repliqui la informació en diversos discs durs. Per tant, si un es fa malbé, les dades encara es conserven. Tanmateix, s’hauran de reinstaurar i això comporta temps. Cal considerar que també es podrien fer malbé tots els discs durs.
 • Problemes amb els softwares: es poden perdre si el sistema operatiu cau. Caldrà instal·lar-ho de nou i això podria requerir suport de l’empresa proveïdora: implicant temps i diners.

Per tal que tot això no passi, és important tenir contractat un servei de manteniment del servidor i de la xarxa, a més d’altres mesures que detallarem en el següent apartat.

Manteniment i mesures de precaució

Algunes de les mesures preventives i de manteniment necessàries en una xarxa informàtica són les següents:

 • Auditories constants del bon funcionament de la xarxa, revisions dels ordinadors i monitoratge de l’estat de la xarxa per detectar anomalies.
 • Virtualització del servidor: consisteix a emular tots els recursos que ofereix un servidor (maquinari i programari) creant un entorn virtual. Podria dir-se que dins d’un ordinador físic en tenim un altre de virtual. Llavors, si el servidor té algun problema, només cal instaurar la màquina virtual en un servidor nou.
 • Còpies al núvol: a més de fer còpies de les dades en el sistema raid, cal també fer-les en un sistema cloud, que no és res més que un servei que les allotja en un servidor extern preparat, segur i específic per aquesta tasca.

Si voleu més informació del nostre manteniment informàtic per empreses, seguiu navegant!

Més endavant dedicarem altres entrades a tractar en profunditat temes que en aquesta us hem introduït com la virtualització, els atacs informàtics o les còpies al núvol. També us explicarem situacions reals relacionades amb el manteniment, la instal·lació i millora de servidors i xarxes.