Skip to content

Meutic amb Tecno-Equip

Vam implantar una plataforma de col·laboració empresarial a Tecno-Equip, que ofereix accés en tot moment i des de qualsevol lloc a totes les dades internes, amb l’augment de productivitat que això comporta.


Tecno-Equip és una empresa de tecnologia i equipaments vinícoles. Són clients de Meutic des de l’any 2018.

Situació Inicial

Tecno-Equip buscava un nou proveïdor de serveis de manteniment que fos de confiança i que li solucionés un problema que arrossegaven des de feia temps: l’equip necessitava treballar amb moltes dades compartides i editar-les de manera simultània i tenien molts problemes.

Disposaven d’una altra eina però com que no era d’edició en temps real fallava sovint. Meutic els hi va plantejar la possibilitat d’implantar un projecte de col·laboració empresarial al cloud.

Vam haver de fer un estudi molt exhaustiu de totes les dades de l’empresa i dels dispositius des dels quals es necessitava accedir i editar les dades.

La conclusió va ser que en moltes ocasions no es sincronitzaven bé els canvis si dues persones editaven un document a la vegada, tenien edicions d’un document en diversos arxius, correus no sincronitzats en diferents dispositius, problemes amb la tecnologia implantada i descentralització de dades.

El que em va cridar l’atenció des del principi va ser la franquesa, perquè és clau per poder agafar confiança. Sempre hi ha coses relacionades amb la informàtica que se’ns escapen, i en aquests moments és important tenir la convicció que t’aconsellaran adequadament. Al cap i a la fi, és tranquil·litat i es valora.


Pere Canals, responsable de l’àrea comercial a Tecno-Equip Penedès.

Amb Meutic al seu costat

Vam instal·lar la tecnologia 365 de Microsoft que ofereix edició de documents per equips de treball en temps real, sincronització de correus i calendaris i accés a totes les dades de tots els dispositius de l’empresa des de qualsevol punt i a qualsevol moment.

Fins aquí teníem solucionat el projecte de col·laboració empresarial. Però durant el procés d’implementació es va decidir fer canvis en els sistemes de seguretat per fer-los més efectius.

D’una banda, es va dissenyar un sistema de backups per a prevenir qualsevol mena d’atac extern. El SharePoint té un sistema de seguretat de backups automàtics, també dels correus. D’altra banda vam sincronitzar el SharePoint amb el onDrive per treballar còmodament de manera local amb els documents, així com fer backups en onDrive dels documents personals dels equips.

Un cop assegurades totes les dades al cloud, va aprofitar el servidor local de directori actiu que té Tecno-Equip per fer un segon backup complet de tota la infraestructura cloud a local.

Ara, l’equip de Tecno-Equip disposa d’una tecnologia a l’alçada de les seves necessitats que finalment els permet treballar col·laborativament de manera eficaç i segura