Skip to content

Parlem de virtualització?

A Meutic utilitzem des del principi el recurs de la virtualització. D’entrada, pot semblar un concepte complicat i per això li volem dedicar una entrada. Ens agrada que els nostres clients entenguin quins recursos emprem i el per què.

Cada vegada ens trobem amb programari, equips i xarxes més complicats. Davant d’aquest repte, la virtualització ens proporciona eficiència, estalvi i facilitat en el manteniment dels programes, dels equips i de les xarxes informàtiques, ja que gràcies a ella es necessiten menys infraestructures com servidors, ordinadors… anem a veure el per què.

Què és la virtualització?

En informàtica el concepte de virtualització es refereix a crear una versió virtual, és a dir, artificial o no lligada a res tangible (hardware), d’un dispositiu o un recurs com pot ser una aplicació, un dispositiu d’emmagatzematge, una xarxa, un sistema operatiu, etc. Qualsevol persona, dispositiu o recurs pot interactuar amb una virtualització, com si es tractés d’un recurs físic o lògic.

En què consisteix la virtualització?

La tecnologia de la virtualització consisteix a emular i aïllar un software en concret, el qual es denomina una màquina virtual, juntament amb una altra emulació del seu corresponent hardware en una altra plataforma coneguda com a hipervisor. L’hipervisor fa que la màquina virtual pugui utilitzar el hardware sense que aquest existeixi físicament o que una aplicació pugui utilitzar un software, és a dir, que també emula sistemes operatius.

Actualment, amb el que més ens trobem és la virtualització pel que fa al sistema operatiu, ja que permet executar diversos sistemes operatius dins d’un hardware o un conjunt. Per dir-ho d’una manera simple, és com tenir diversos ordinadors dins d’un de sol.

Els tipus de virtualització més comuns

Virtualització de sistemes operatius

Permet que existeixin múltiples instàncies de sistemes operatius en un mateix sistema físic.

Virtualització d’aplicacions

Ens ofereix la possibilitat de virtualitzar diferents aplicacions desvinculant-les d’un sistema operatiu. Per tant, anem més enllà: la virtualització no només ens permet separar un sistema operatiu d’un maquinari en concret, també un programa del seu sistema operatiu.

Virtualització de xarxes

Té la capacitat de virtualitzar equips d’una xarxa per interconnectar dispositius virtualitzats com si fossin una xarxa física.

Què és un hipervisor?

Anteriorment hem parlat de l’hipervisor com l’aplicació motor de les màquines virtuals, un sistema que permet executar diferents tipus de virtualització en un mateix equip. A continuació, profunditzem sobre aquests softwares.

Tipus d’hipervisors

Hosted: s’executen sobre un sistema operatiu.
Natius: s’executen directament sobre el hardware.

I a Meutic, on apliquem la virtualització?

En els nostres entorns, el 95% de l’ús d’aquesta tecnologia s’utilitza per dur a terme la virtualització de servidors, tant en entorns cloud (majoritàriament) com en infraestructures locals. Relacionat amb la tecnologia amb la qual treballem, no ens casem amb cap, d’aquesta manera, intentem valorar en cada situació quina és la més idònia per a les necessitats del client. Vmware, Citrix o Proxmox podríem dir que són les més utilitzades pel nostre equip tècnic.

El 5% de la tecnologia, és amb hipervisors hosted. Disposem de màquines pròpies o inclús dels clients, en les que instal·lem algun tipus de software per a extreure, compatibilitzar o ampliar funcionalitats específiques que no permeten el sistema base.

Apliquem la virtualització en el nostre servei de manteniment informàtic per a empreses, per protegir servidors i programari específic, per poder fer-ne migracions de servidors i executar-los en un altre medi físic sense problemes; és com tenir-los en un calaix virtual, que ens permet disposar d’ells sempre que sigui necessari. També podem expandir-los, moure’ls o modificar-ne característiques per millorar el seu rendiment.